Reglement

REGLEMENT OOST.BEST! 2017

 1. Oost.Best! 2017 is een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en wordt georganiseerd door muziekclub N9 in samenwerking met Keremos.
 2. Oost.Best! is een provinciaal muziekconcours voor bands en individuele muzikanten uit Oost-Vlaanderen. Voor bands gelden volgende regels:
  – Oost.Best! gaat steeds op zoek naar nieuw talent
  – Minimum de helft van de bandleden is gehuisvest in Oost-Vlaanderen
  – De ingezonden demotracks moeten alle muzikale facetten van de act belichten
  – Tussen de ingezonden demotracks mag maximum één cover zitten en per optreden (preselectie, halve finale, finale) mag elke act maximum één cover brengen, doch stimuleert Oost.Best! eigen creativiteit.
 3. Oost.Best! staat open voor alle muziekstijlen, op voorwaarde dat dit allemaal live acts zijn.
 4. Inschrijven voor Oost.Best! 2017 kan enkel door het invullen van het elektronisch wedstrijdformulier op de website http://vi.be/oostbest. Enkel volledig en correct ingevulde formulieren komen in aanmerking.
 5. De inschrijvingsperiode loopt vanaf 1 april 2017 t.e.m. 31 mei 2017.
 6. De demojury selecteert op basis van de inzendingen tot 36 acts. Deze treden op verspreid over de 6 regionale preselecties. Deze vinden plaats op 29, 30 september en 6, 7, 13 en 14 oktober 2017. De halve finales vinden plaats op 27 en 28 oktober 2017. Acht acts spelen de finale op 10 december 2017. Elke act mag een set van twintig minuten spelen. De organisator beslist telkens over de samenstelling van het programma.
 7. Elke act die in het kader van Oost.Best! geselecteerd is, wordt voor de start van de preselecties uitgenodigd voor een infomoment over alle concrete en technische afspraken.
 8. De volgorde waarin de acts zullen aantreden wordt bepaald door het aantal inkomkaarten dat de acts verkocht hebben. De act die het meest aantal kaarten verkoopt, kan als eerste zijn plaats in de line-up bepalen. De tweede grootste verkoper als tweede, enzoverder.
 9. De groepen maken gebruik van de aanwezige geluids- en lichtinstallatie. Elke band werkt met de aanwezige geluids- en lichttechnici. Indien een band een eigen geluidstechnicus heeft, mag die voor en tijdens het optreden wel richtlijnen doorgeven aan de technici van Oost.Best!.
 10. Het stagemanagement is in handen van de organisatie.
 11. De jury kiest per preselectie 1 act die direct doorstoot naar de halve finales. Deze act wordt bekendgemaakt na de preselectie door de juryvoorzitter op dezelfde avond. De overige acts worden geselecteerd na de laatste preselectie en de volgende week bekendgemaakt.
  Per halve finale nemen 6 acts deel (2×6).
  De jury kiest per halve finale 1 act die direct doorstoot naar de finale. Deze act wordt bekendgemaakt na de halve finale door de juryvoorzitter op dezelfde avond.
  De overige 6 acts worden geselecteerd na de laatste halve finale en de volgende week bekendgemaakt.
 12. Van de preselecties, halve finales en finale kunnen beeld- en/of geluidsopnames gemaakt worden door de organisator. De act gaat akkoord met deze opnames. De opnames kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bv. reportages op radio, tv en internet) en jurering. Deze opsomming is niet limitatief.
 13. Oost.Best! werkt met een autonome jury. Noch over de samenstelling, noch over de beslissingen van deze jury wordt gecorrespondeerd. Jurykritieken kunnen online komen op www.oostbest.be. Er wordt enkel gecommuniceerd over de prestaties door de juryvoorzitter en/of organisator.
 14. Iedereen die zich inschrijft voor Oost.Best! wordt opgenomen in het centrale adressenbestand van Oost.Best! en wordt op de hoogte gehouden van de toekomstige projecten. Dit adressenbestand kan doorgegeven worden aan de partners (enkel en alleen de partners) van Oost.Best! 2017.
 15. De organisator kan het reglement wijzigen in het belang van het concours.
  De organisator kan het traject van het concours wijzigen in het belang van het concours.
  De deelnemers worden van mogelijke wijzigingen op de hoogte gebracht.
 16. Elke deelnemer verklaart zich bij zijn inschrijving automatisch akkoord met dit reglement.